۰ رأی
شرح خدمات
دکتر ژیلا حاجی قاسم خباز
پزشکی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی
تخصص ٥ سال physician assistant در کانادا
۵ سال کلينيک اسم و الرژى در کانادا
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)