۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سوریاش فرپور
دکتر سوریاش فرپور (متخصص اطفال)
رزیدنتی ( تخصص کودکان) از مرکز طبی کودکان دانشگاه تهران سال ۱۳۷۵
سوابق کاری در بیمارستان های مفید ، کودکان تهران ، شهید باهنر کرج
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)