۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمود رضا محسنی فرد
متخصص کودکان و نوزادان
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی زنجان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)