۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمد یوسف اعرابی مقدم
دکتر محمد یوسف اعرابی مقدم
متخصص قلب و عروق در مرکز قلب کودکان بیمارستان شهید رجایی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)