۰ رأی
شرح خدمات
دکتر میثم محمدی
دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی
تخصص توانبخشی عصبی و شناختی
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی
با بیش از ۱۴ سال سابقه کار کلینیکی، علمی و پژوهشی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)