۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه جام جم
آزمایشگاه پاتوبیولوژی جام جم با مسئولیت فنی دکتر کوروش اسدی متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی فعالیت می کند. برای انجام آزمایشهای لازم دوران بارداری می توانید این مرکز را انتخاب کنید. این ازمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)