۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه عماد
آزمایشگاه عماد یکی دیگر از مراکز مطمئن است که در مرکز شهر تهران فعالیت می کند. برای انجام تستهای بارداری و غربالگری ها و سلامت جنین می توانید به این مرکز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)