۰ رأی
شرح خدمات
خدمات مشاوره و نوروفیدبک نیاوران
روان درمانگر کودک، نوجوان و بزرگسال
روان درمانی در زمینه افسردگی، اضطراب و وسواس به روش CBT و طرحواره درمانی
مشاوره پیش از ازدواج
نوروتراپی: در زمینه بیش فعالی(ADHD)، نقص توجه(ADD)، افسردگی(MDD)، اضطراب(GAD)، وسواس(OCD) اختلالات خواب، میگرن و ارتقای عملکرد فردی
درمانگر به روش نوروفیدبک
تحریک الکتریکی فراجمجمه ای(tDCS)
نقشه مغزی(QEEG)
تعیین شاخص سلامت مغز(BHI)
تحریک صوتی و تصویری(AVS)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)