۰ رأی
شرح خدمات
مرکز روانشناسی و مشاوره فرح بخش
مشاوره در زمینه های: خانواده، کودک، گفتار درمانی، نوروفیدبک، مشاوره پیش از ازدواج، اضطراب، افسردگی و ...
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)