۰ رأی
شرح خدمات
زهره موسوی
مشاوره پیش از ازدواج
بحران های عاطفی (شکست عشقی)
روابط عاطفی
افسردگی، اضطراب، وسواس
مهارت های ارتباطی، مدیریت خشم، استرس، اعتماد به نفس
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
مشاور و روان درمانگر مرکز مشاوره فرح بخش
سابقه فعالیت در کانون اصلاح و تربیت نوجوانان
سابقه فعالیت در خانه و فرهنگ منطقه ٤
سابقه فعالیت در کلینیک روانشناسی ایران
مدیریت مرکز مشاوره و روانشناسی فرح بخش
- دوره جامع خانواده درمانی و مشاوره پیش از ازدواج
- دوره جامع درمان راه حل محور
- دوره جامع درمان شناختی-رفتاری
- دوره مقدماتی و پیشرفته درمان اکت
- دوره جامع مهارت های زندگی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)