۰ رأی
شرح خدمات
دکتر زینب نجار
روان درمانی افسردگی، اضطراب، وسواس و اختلالات شخصیت
جلسات گروهی درمان افسردگی و اضطراب
مشاوره خانواده
مشاوره قبل از ازدواج
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)