۰ رأی
شرح خدمات
ژیلا اکبری
مشاوره فردی
مشاوره پیش از ازدواج
روان درمانی (اختلالات اضطراب، وسواس، پنیک،ا فسردگی، کمال گرایی و عزت نفس پایین)
طرحواره درمانی
زوج درمانی
اختلالات یادگیری
تحلیل رفتار متقابل (T.A)
ACT,CBT,EFT
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)