۰ رأی
شرح خدمات
دکتر نسرین باقری
مشاور تخصصی در زمینه ی ازدواج
مشاوره تخصصی در زمینه ی خانواده
مشاوره فردی با رویکرد واقعیت درمانی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)