۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مهناز گنجیان
روان شناس،نوروتراپيست
نوروفیدبک، بایوفیدبک درمانگر اختلالات بيش فعالي-كم توجهي،يادگيري،خواب،اضطراب،افسردگي،
وسواس،ارتقاء عملكرد مغز براي ورزشكاران،هنرمندان،دانشجويان و دانش آموزان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)