۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فرزانه محمدی
مشاوره کودک و نوجوان
آموزش تربیت جنسی کودک و نوجوان
مشاوره فردی و بین فردی
مشاور خانواده
مشاوره شغلی و تحصیلی (اجرای آزمون هدایت شغلی و تحصیلی سامانه هشت)
برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مطالعه موثر و انتخاب رشته کنکور
مدرس مهارت های زندگی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان
اجرای آزمون های هوش و شخصیت و آزمون ترسیم نقاشی خانواده
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)