۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه یکتا
آزمایشگاه تشخیص طبی یکتا با مسئولیت فنی دکتر سید احمد مداح زاد دکترای علوم آزمایشگاهی در مرکز تهران فعالیت می کند. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت می کند. برای انجام همه آزمایشهای دوران بارداری و سلامت جنین می توانید این مرکز را انتخاب کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)