۰ رأی
شرح خدمات
مرکز مشاوره تلاش
ختلالات یادگیری و بیش فعالی
استعداد سنجی و ارزیابی هوش
خدمات مشاوره و روان درمانی
کارگاه های آموزش والدین
کار درمانی و اختلالات گفتاری
مشاوره تحصیلی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)