۰ رأی
شرح خدمات
علی یعقوبی
نقشه مغزی
درمان اضطراب و افسردگی (با روش نوروتراپی)
اختلال یادگیری
بیش‌فعالی و نقص توجه
نقایص شناختی در بزرگسالی و میانسالی (کمبود توجه و تمرکز و حافظه)
ارتقاء عملکردهای شناختی در کودکان و بزرگسالان
نوروفیدبک
بیوفیدبک
توانبخشی شناختی
tDCS
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)