۰ رأی
شرح خدمات
سید محمد جواد حسین زاده
روان درمانی تحلیلی
روانکاوی
مشاوره فردی
درمان اختلالاتی مثل اضطراب افسردگی وسواس و...
زوج درمانی
مشاوره پیش از ازدواج
مشاوره خانواده
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)