۰ رأی
شرح خدمات
دکتر ملیحه امیدی
مشاوره کودک و نوجوان
مشاوره فردی
درمان اختلالات یادگیری و بیش فعالی
درمان شناختی رفتاری کودک و نوجوان(درمان اختلالات اضطرابی، افسردگی، اختلالات رفتاری ...)
انجام آزمونهای روانشناختی حوزه کودک (ارزیابی شناختی، عاطفی و هیجانی)
قصه درمانی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)