۰ رأی
شرح خدمات
فرشته مرادنژادی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
کارشناس روانشناسی عمومی
دوره های گذرانده شده:
آموزش مدیریت والدین برای کودکان
آموزش ارتباط والد-کودک از طریق بازی
آموزش سبک فرزند پروری
تربیت جنسی
مهارت های زندگی و ایجاد هویت موفق در کودکان
تشخیص و درمان اختلالات خواندن و نوشتن
تفسیر نقاشی کودکان
مهارت کنترل خشم و ریلکسیشن
درمان اختلالات بیش فعالی
درمان اختلالات اضطراب و افسردگی در کودکان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)