۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه مهدیه
آزمایشگاه تشخیص طبی مهدیه یکی دیگر از آزمایشگاههای فعال در مرکز تهران است. این آزمایشگاه تشخیص طبی با مسئولیت فنی دکتر شهناز شاه ناصر دکترای علوم آزمایشگاهی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت می کند. این آزمایشگاه می تواند گزینه مناسبی برای انجام آزمایشهای لازم دوران بارداری باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)