۰ رأی
شرح خدمات
دکتر زهرا محبوبی
مشاوره فردی (درمان افسردگی، اضطراب و وسواس و بدشکلی بدن)
مشاوره جنسی (جوانی تا سالمندی و معلولین)
دکترای تخصصی روان شناسی سلامت
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کارشناسی روانشناسی عمومی
برگزاری کارگاه ها و همایش های روان شناسی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)