۰ رأی
شرح خدمات
منیر طباطبائی
مصاحبه و ارزیابی بالینی
مشاوره فردی و خانوادگی
درمانگر اختلال های شایع اضطراب، افسردگی و وسواس
مشاوره و درمانگر اعتیاد
مشاوره ترک سیگار
مشاوره مداخله در بحران جدایی و شکست عشقی
مشاوره پیش از ازدواج و انجام تست های ضروری تشخیصی
آموزش و مشاوره مهارت های ده گانه ضروری زندگی به صورت فردی و گروهی
اجرا و تشخیص تست های شخصیت: MMPI، MBTI، MILLON۳، NEO-۶۰
تست استعدادیابی و رغبت سنجی شغلی
ارائه درمان نوروفیدبک و TDCS
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)