۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سحر کیانی نژاد
مشاوره خانواده و زوج
مشاوره پیش از ازدواج
مشاوره فردی
مشاوره روابط عاطفی
دکترای تخصصی مشاوره خانواده
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
دارای پروانه اشتغال تخصصی
مشاور خانواده و ازدواج در مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مدرس دانشگاه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)