۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سید محمد رضا علوی زاده
دکتری تخصصی روانشناسی
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
دارای شماره نظام روانشناسی ۶۸۸۶
عضو انجمن روانشناسی – روانشناسی بالینی
عضو هیئت رئیسه کمیته تخصصی روان­شناسی اجتماعی انجمن روانشناسی ایران
عضو کمیته تخصصی روانشناسی ورزش انجمن روانشناسی
حوزه فعالیت:
روانشناسی ورزشی – نوروفیدبک – بیوفیدبک – مشاوره و درمان فردی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)