۰ رأی
شرح خدمات
مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی دانش
مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی دانش یکی از بهترین مراکز سونوگرافی در تهران می باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)