۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی و سونوگرافی گلبرگ
پیشرفته ترین دستگاههای روزدنیا و پرسنل مجرب
سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول بصورت رنگی ( NT.NB.Color Doppler of ductus venosus)
سونوگرافی غربالگری سه ماهه دوم جهت رد ناهنجاری های جنین با دستگاه های رزولوشن بالا به صورت ۳ و ۴ بعدی
سونوگرافی غربالگری ناهنجاری های شایع قلب جنین در سه ماهه دوم
اکوکاردیوگرافی
سونوگرافی تخصصی ناباروری خانمها به روش ترانس واژینال (۴،۳،۲ بعدی)
سونوگرافی تخصصی ناباروری و همچنین ناتوانی های جنسی آقایان به روش رنگی
سونوگرافی و ماموگرافی غربالگری بیماری های پستان با دستگاه های فول دیجیتال
بیوپسی تحت گاید سونوگرافی و استریوتاکسی تحت گاید ماموگرافی از پستان
بیوپسی از پروستات
FNA ندول های تیروئید ، تخلیه کیست یا آبسه
آمینوسنتز
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)