۱ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی و سونوگرافی راد
واتساپ و تلگرام:
۰۹۳۶۹۲۹۶۲۸۷


ماموگرافی دیجیتال
فيبرو اسكن كبدی
الاستوگرافی پستان

سونوگرافی:
سونوگرافی های روتین
داپلر رنگی عروق، آکرتا IUGR
سونوگرافی های تخصصی زنان
سونوگرافی های تخصصی بارداری، بیوفیزیکال غربالگری سه ماهه اول و دوم
انجام بیوپسی و FNA از طریق سونوگرافی

رادیولوژی تخصصی دندان فول دیجیتال:
سری کامل دندان OPG و سفالومتری

سنجش تراکم استخوان BMD :
بزرگسال، اطفال، کل بدن

رادیولوژی فول دیجیتال DR:
رادیوگرافی های روتین، تخصصی ارتوپدی
رادیوگرافی ایستاده سرتاسر ستون فقرات
رادیوگرافی ایستاده سرتاسر اندام های تحتانی
اندازه گیری دقیق طول اندام
×
۲۲ / ۱
۲۲ / ۲
۲۲ / ۳
۲۲ / ۴
۲۲ / ۵
۲۲ / ۶
۲۲ / ۷
۲۲ / ۸
۲۲ / ۹
۲۲ / ۱۰
۲۲ / ۱۱
۲۲ / ۱۲
۲۲ / ۱۳
۲۲ / ۱۴
۲۲ / ۱۵
۲۲ / ۱۶
۲۲ / ۱۷
۲۲ / ۱۸
۲۲ / ۱۹
۲۲ / ۲۰
۲۲ / ۲۱
۲۲ / ۲۲
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۱)