۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی و سونوگرافی راد
طبق توصیه WHO (سازمان بهداشت جهانی) ارزیابی ماموگرافی و سونوگرافی پستان برای خانم های بالای ۴۰ سال بطور سالیانه اجباری می باشد.
رادیولوژی و سونوگرافی راد با بهره گیری از پزشکان متخصص آماده ارائه خدمات سونوگرافی پستان می باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)