۱ رأی
شرح خدمات
 رادیولوژی و سونوگرافی پردیس، دکتر غلامرضا سیف
دکتر غلامرضا سیف
متخصص رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن و MRI
عضو انجمن رادیولوژی ایران
فارغ التحصیل دکتری پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
فارغ التحصیل دکتری تخصصی رادیولوژی، سونوگرافی، CT scan و MRI از دانشگاه علوم پزشکی ایران
رادیولوژیدیجیتال روتین، رنگی و تخصصی، اسکنوگرام، فول اسپاین تری جوینت (Alignment view) و ماموگرافی
رادیوگرافی های رنگی گوارشی، باریوم سوالو upper G-I و ترانزیت
انواعسونوگرافی بارداری، غربالگری، آنومالی، NT
رادیولوژی دیجیتال دندان، پانورکس (OPG)، سفالوگرام
انواع سونوگرافی های روتین، چکاپ و پایش و تخصصی
انواع سونوگرافی های کالر داپلر یا رنگی
بررسی سلامت جنین، آنومالی، NT و غربالگری و بیوفیزیکال
رادیولوژی دیجیتال – OPG یا پانورکس دیجیتال ، تک دندان یا پری اپیکال و بایت وینگ دیجیتال(DDR)- سونوگرافی کالر داپلر
رادیوگرافی های تخصصی؛
- ستون فقرات و انحراف های اسکولیوزیس و کیفوزیس شامل فول اسپاین(full spin )
- گرافی های Alignment یا تری جوینت ( tree joint ) جهت بررسی انحراف های واروس و والگوم زانوها (genue varum, genue valgum )
- اسکنوگرام ( Scanogram ) جهت اندازه گیری سایز اندامهای تحتانی و تشخیص دقیق و بررسی کوتاهی و بلندی و مقایسه آنها


×
۲۲ / ۱
۲۲ / ۲
۲۲ / ۳
۲۲ / ۴
۲۲ / ۵
۲۲ / ۶
۲۲ / ۷
۲۲ / ۸
۲۲ / ۹
۲۲ / ۱۰
۲۲ / ۱۱
۲۲ / ۱۲
۲۲ / ۱۳
۲۲ / ۱۴
۲۲ / ۱۵
۲۲ / ۱۶
۲۲ / ۱۷
۲۲ / ۱۸
۲۲ / ۱۹
۲۲ / ۲۰
۲۲ / ۲۱
۲۲ / ۲۲
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۱)