۰ رأی
شرح خدمات
مرکز رادیولوژی و سونوگرافی تابناک

انجام کلیه گرافیهای تخصصی دندان توسط دستگاه تمام دیجیتال PLANMECA DR توسط کارشناسان مجرب
ماموگرافی دیجیتال رادیولوژی دیجیتال انجان کلیه گرافیهای ساده و رنگی –HSG
گرافی Full spine در یک کلیشه Aligment view
سنجش تراکم استخوان به روش DEXA و تعیین ریسک شکستگی در ده سال آینده
انجام کلیه سونوگرافی های رنگی و تخصصی توسط دستگاه های پیشرفته دیجیتال
مونیتورینگ قلب جنین NST
نمونه برداری از تیروئید و پستان توسط پزشک فوق تخصص
غربالگری مرحله اول و دوم جنین تعیین NT،NB و آنومالی اسکن و سونوگرافی ۳D و۴D توسط پزشک فوق تخصص
تعیین جنسیت با دقت بالای ۹۰ درصد در هفته ۱۲ بارداری همزمان با تعیین NB ،NT
اکوکاردیوگرافی جنین و بررسی مشکلات قلبی جنین
هیستروسونوگرافی
بررسی تخصصی ندول های تیروئید به کمک داپلر رنگی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)