۰ رأی
شرح خدمات
سونوگرافی سروش
دکتر زهره محمد زاده متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
تحصیلات دکتری عمومی از سال ۱۳۶۴ لغایت ۱۳۷۱، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اخذ درجه دکتری عمومی در سال ۱۳۷۱با شماره ۳۷۳۴۹
اخذ درجه دکتری تخصصی در سال۱۳۷۷ در رشته رادیولوژی سونوگرافی
مسوول فنی رادیولوژی سونوگرافی سروش از سال ۱۳۸۱ تا کنون( ادامه دارد) به پروانه مسوول فنی ۲۲۵۹/۱۳۸۳۷/۸/س . ۲۵/۷/۸۸
اخذ پروانه مطب جدید تهران ۱۱۳-۳۷۲۶۹-۲۲۲٫ ۲۳/۱۲/۸۵ و تمدید آن در سال ۱۳۹۰
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)