۵ رأی
شرح خدمات
سونوگرافی سروش
🔴دکتر زهره محمدزاده
●متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
تحصیلات دکتری عمومی از سال ۱۳۶۴ لغایت ۱۳۷۱، دانشگاه علوم پزشکی مشهد اخذ درجه دکتری عمومی در سال ۱۳۷۱
طرح لایحه خدمت نیروی انسانی در منطقه محروم کلات نادری خراسان، آذر ۱۳۷۱ لغایت ۱۳۷۳
●دوره رزیدنتی تخصصی رادیولوژی سونوگرافی، بیمارستان امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مهر ۱۳۷۴ لغایت بهمن ۱۳۷۷
اخذ درجه دکتری تخصصی در رشته رادیولوژی سونوگرافی
خدمت طرح ضریب K در شهرستان قوچان خراسان مرکزی
گذراندن ۱۵ دوره بازآموزی کنگره رادیولوژی سونوگرافی انجمن رادیولوژی ایران از سال ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۹۴
●شرکت در کنگره های متعدد علمی کشور

🔴خدمات ارائه شده در سونوگرافی سروش:
●رادیولوژی
●سونوگرافی
●ماموگرافی
●سونوگرافی عمومی
●ترانس واژینال
●ترانس رکتال
●سونوگرافی کالر داپلر
●سونوگرافی سه بعدی
●غربالگری(NT)
●سونوگرافی آنومالی
●رادیوگرافی دیجیتال
●پانورکس
●(O.P.G)
●سفالومتری

🔸رادیوگرافی دیجیتال رنگی شامل:
●سیستم کلیه و مثانه(I.V.P)
●سیستم گوارش
●هیستروسالپنگوگرافی
●فیستولوگرافی

(طرف قرارداد با کلیه بیمه ها)
×
۱۱ / ۱
۱۱ / ۲
۱۱ / ۳
۱۱ / ۴
۱۱ / ۵
۱۱ / ۶
۱۱ / ۷
۱۱ / ۸
۱۱ / ۹
۱۱ / ۱۰
۱۱ / ۱۱
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۵)