۰ رأی
شرح خدمات
موسسه رادیولوژی و سونوگرافی ایرانیان پرتو
سونوگرافی های جنرال کالر داپلر
سونوگرافی های فوق تخصصی کودکان
سونوگرافی تیروئید و پستان و ترانس وايژینال
سونوگرافی سه بعدی و چهاربعدی جنین
سونوگرافی NT و داپلر حاملگی
هیستروسالپنگوگرافی دیجیتال
VCUG
رادیوگرافی دندان و سفالومتری دیجیتال
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)