۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی ژرفا
مرکز سونوگرافي و راديولوژي ژرفا ، داراي راديولوژيست خانم و آقا همه روزه در خدمت شماست .
خدمات اين موسسه شامل :
سونوگرافي سه بعدي و چهاربعدي
سونوگرافي غربالگري سه ماهه اول (NT)
سونوگرافي آنومالي (basic anomaly scan)
بيوفيزيکال اسکن
NST
کالر داپلر جهت ارزيابي رشد جنين
سونوگرافي ترانس واژينال وترانس رکتال
انواع راديوگرافي معمولي و رنگي ديجيتال
هيستروسالپنگوگرافي (عکس رنگي رحم)
ماموگرافي ديجيتال
انواع نمونه برداري (بيوپسي) تحت گايد سونوگرافي
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)