۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه تخت جمشید
آزمایشگاه تخت جمشید یکی دیگر از مراکز مورد اعتماد در شهر تهران است. این آزمایشگاه تشخیص طبی می تواند مرکز مناسبی برای انجام آزمایشهای لازم دوران بارداری باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)