۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک سونوگرافی زم
کلینیک سونوگرافی زم با مدیریت دکتر عادل خواه
انجام کلیه سونوگرافی های عمومی و تخصصی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)