۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی و سونوگرافی دکتر خرم نژاد
انجام خدماتی چون سونگرافی با دستگاه logiq e۹
رادیولوژی تک دندان، بایتوینگ، opg ،ماماگرافی سه بعدی ،توموسنتز و تراکم استخوان با دستگاه هالوژیک ۲۰۱۷ تمام دیجیتال
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)