۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی و سونوگرافی کیهان
موسسه بزرگ تصویربرداری و سنجش تراکم استخوان کیهان با مجرب ترین متخصصین و مجهزترین دستگاههای روز دنیا افتتاح گردید
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)