۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی و سونوگرافی دکتر ضیاء احمدی
سونوگرافی رنگی
کالر داپلر، پاور داپلر، CW
رادیولوژی عمومی و اختصاصی
رادیولوژی فک و دندان OPG دیژیتال
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)