۱ رأی
شرح خدمات
تصویر برداری دیجیتال تهران
دکتر خزر امین الشرعی
دارای بورد تخصصی، رادیولوژی، سی تی اسکن، مدرک سونوگرافی از آمریکا (عضو انجمن سونوگرافی آمریکا)
مرکز تشخیص ناهنجاری های جنین و پوکی استخوان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۱)