۰ رأی
شرح خدمات
مرکز تصویربرداری و آزمایشگاه ایران پزشک
یکی دیگر از مراکز تشخیص طبی مجهز و پیشرفته است که در مرکز تهران فعالیت می کند. دکتر پوران شیشینه متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی مسئولیت فنی این مرکز را به عهده دارد. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)