۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی و سونوگرافی پاستور
سونوگرافی اختصاصی ، چهار بعدی و داپلر رنگی از عروق
اندازه گیری پوکی استخوان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)