۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه حبیبی
آزمایشگاه حبیبی با مسئولیت فنی دکتر میترا دادگری متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی فعالیت می کند. این آزمایشگاه خصوصی زیر نظر دانشگاه شهید بهشتی فعالیت می کند. برای انجام همه آزمایشهایی که در دوران بارداری نیاز است می توانید به این مرکز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)