۰ رأی
شرح خدمات
مركز تصوير برداري بابك
دستگاه ام آر آی (زیمنس) Avento Fit با قدرت ۱,۵ تسلا و ۴۸ کانال که قابلیت انجام روش های جدید تصویر برداری را داراست
دستگاه سی تی اسکن (زیمنس) Power scope ، ۱۶ اسلایس اسپیرال که قابلیت انجام انواع سی تی اسکن ها را داراست
ام آر قلب / ام آر سیسترنو گرافی / ام آر انتروگرافی / ام آر لنفاژیوگرافی / ام آر اس پروستات و مغز و ستون فقرات / ام آر ترکتوگرافی / ام آر مامو گرافی / ام آر فیستول آنال / ام آر جنین / ام آر نورو گرافی / DTI / آنژیوگرافی Native / پرفیوژن و...
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)