۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه صفائیان
آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی صفائیان یکی از آزمایشگاههای مجهز و پیشرفته در مرکز تهران است. این مرکز آزمایش حاملگی را در یک ساعت انجام می دهد. این آزمایشگاه خصوصی است و می تواند مرکز مناسبی برای غربالگری ها و تستهای سلامت جنین باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)