۰ رأی
شرح خدمات
دکتر بهنام غیاثوند
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقطع دکترا در سال ۱۳۸۶
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مقطع تخصص در سال ۱۳۹۰
دارنده مدرک FMF جهت غربالگری جنین از انگلستان
دوره فلوشیپ اینترونشن در دانشگاه EGE
عضو انجمن رادیولوژی ایران و اروپا
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)