۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فاطمه مهتاب قربانی
سونوگرافی های ساده، کالرداپلر، سه بعدی، چهار بعدی، غربالگری اول و دوم (آنومالی‌ اسکن)، بیوفیزیکال پروفایل، ترانس واژینال و...
رادیوگرافی های دیجیتال (هیستروسالپنگو، ماموگرافی و... )
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)