۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه فروردین
آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین سال ۱۳۸۲ آغاز تاسیس شده است. این آزمایشگاه با توجه به رعایت دقیق استانداردهای کیفی، موفق به دریافت لوح کیفیت استاندارد از طرف آزمایشگاه مرجع سلامت، در سال ۱۳۸۹ شده است. این مجتمع آزمایشگاهی علاوه بر بخش های تخصصی روتین از جمله بخش پاتولوژی، بیوشیمی، میکروب شناسی، ایمنی شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی، خون شناسی و انگل شناسی، دارای بخش های فوق تخصصی مانند تشخیص مولکولی، ایمونولوژی، هورمون و فلوسایتومتری است و قابلیت انجام اورژانس تست­های تخصصی و فوق تخصصی را، با کمک سیستم های تمام اتوماتیک حساس و بسیار دقیق و در حداقل زمان ممکن، بنا به درخواست شما پزشکان و مراجعین محترم ، دارد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)