۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه بینا
آزمایشگاه پاتوبیولوژی بینا با مسئولیت فنی دکتر آمنه طاهری یکی از مراکز مجهز در تهران است. این آزمایشگاه خصوصی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند.برای انجام آزمایشهای غربالگری و سلامت جنین می توانید این مرکز را انتخاب کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)