۰ رأی
شرح خدمات
دکتر تکتم جلایر
رادیولوژی ساده و تخصصی دهان،فک و صورت
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)